INFIINTARE PFA BUCURESTI         TEL CONTACT 0722 488 815

Infiintare PFA Bucuresti: venim in sprijinul persoanelor fizice care doresc sa se autorizeze ca PFA (persoana fizica autorizata) II (intreprindere individuala) sau IF (intreprindere familiala) acordandu-va tot suportul legal si logistic necesar.

PASII NECESARI INFIINTARE PFA

 • este necesara o discutie prealabila, telefonica sau o intalnire la biroul nostru din Bucuresti, (Piata Victoriei) Sos. N. Titulescu, nr.1, Bl.A7, Sc.2, Ap.55  pentru stabilirea actelor necesare infiintarii PFA si a codurilor CAEN de desfasurare a activitatii;
 • pregatirea actelor si transmiterea acestora, scanate, prin e-mail sau inmanarea personala a acestora la biroul prezentat mai sus;
 • va intocmim toata documentatia necesara autorizarii si transmitem actele online la Registrul Comertului, in vederea verificarii si autorizarii PFA;
 • in termen de 3 – 5 zile de la transmiterea si acceptarea actelor de catre Registrul Comertului ridicam  actele PFA de la ORC.
 • Veti ridica actele originale ale PFA de la biroul nostru din Piata Victoriei.  Cu aceasta ocazie va vom face o instruire despre viitoarele dvs. actiuni legate de gestionarea PFA.

Va rugam sa folositi formularul de contact de mai jos:

CONSIDERATII JURIDICE PRIVIND INFIINTAREA PFA

          Activitatile economice desfasurate de persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale sunt reglementate de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, actualizata, care defineşte: accesul la activitatea economica, procedura de inregistrare, autorizare, functionare şi regimul juridic al acestora.

Aceasta ordonanta nu se aplica profesiilor liberale, precum si acelora a caror activitate este organizata şi reglementata de legi speciale.

Pot desfasura activitati economice, conform O.U.G. nr. 44/2008 persoanele fizice care:

 • au implinit varsta de 18 ani (membrii întreprinderii familiale pot avea 16 ani, cu excepţia reprezentantului care trebuie să aiba 18 ani);
 • nu au savarasit fapte sanctionate de legile financiare, vamale şi cele ce privesc disciplina financiara şi fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale nu au personalitate juridica.

Activitatea economica se poate desfăşura într-un sediu permanent, în puncte de lucru sau la terti. Pentru ambele situaţii trebuie să se facă dovada sediului.

O persoana fizica poate avea un singur certificat de inregistrare pentru statutul juridic, respectiv cel de persoana fizică autorizata, intreprindere individuala sau membru al unei intreprinderi familiale pentru care a fost autorizata.

Persoana fizica autorizata, titularul intreprinderii individuale şi reprezentantul intreprinderii familiale vor ţine contabilitatea în partida simpla în conformitate cu prevederile legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Regimul juridic al PFA (persoana fizica autorizata)

Pentru realizarea obiectului activitaţii pentru care este autorizata, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, intreprinderi individuale,iîntreprinderi familiale, persoane fizice sau juridice.

PFA poate angaja cu contract de munca terte persoane pentru desfaşurarea activitaţii pentru care a fost autorizata.

Titularul unei PFA poate fi salariatul unei terte persoane care functioneaza in acelasi domeniu sau in alt domeniu de activitate.

PFA, in condiţiile prevăzute de lege, este asigurat ain sistemul public de pensii şi alte asigurari sociale şi are obligatia de a fi asigurata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Nota: Persoana fizica autorizaaă care este angajatul unei terţe persoane, cu contract de muncă, are obligatia de a se asigura şi de a cotiza (plati) asigurari sociale de sanatate.

PFA işi desfasoara activitatea folosind în principal forţa de munca şi aptitudinile profesionale ale titularului.

PFA isi poate schimba statutul juridic de functionare si poate deveni intreprindere individuala.

PFA raspunde, pentru obligaţiile sale, cu patrimoniul de afectatiune (parte din patrimoniu personal pusa la dispozitie pentru realizarea obiectului de activitate), daca acesta a fost constituit si in completare cu tot patrimoniul sau.

PFA işi inceteaza activitatea şi este radiata de la registrul comerţului in urmatoarele cazuri:

 • prin deces;
 • prin vointa acesteia;
 • în conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Regimul juridic al întreprinderii individuale (II)

Pentru realizarea obiectului de activitate pentru care este autorizata, intreprinderea individuala poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, în conditiile prevazute de lege. De asemenea, intreprinderea individuala poate colabora cu alte PFA,intreprinderi individuale, intreprinderi familiale si/sau persoane juridice pentru efectuarea unei activitaţi economice.

Intreprinzătorul persoana fizica, titular al intreprinderii individuale, poate avea calitatea de salariat al unei terţe persoane.

Referitor la calitatea de asigurat în sistemul public se aplica aceleasi reguli  descrise la PFA.

Persoana fizica titulara a intreprinderii individuale raspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, şi, în completare, cu intreg patrimoniul sau.

Intreprinderea individuala isi inceteaza activitatea si este radiata din registrul comerţului în urmatoarele cazuri:

 • prin deces;
 • prin vointa acesteia;
 • in condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

In cazul decesului titularului, mostenitorii pot continua intreprinderea daca manifesta acest drept în termen de 6 luni de la dezbaterea succesiunii. Daca sunt mai mulţi mostenitori, işi vor desemna un reprezentant, în vederea continuarii activitaţii ca intreprindere familiala.

Regimul juridic al întreprinderii familiale (IF)

Intreprinderea familiala este constituita din doi sau mai mulţi membri ai unei familii.

Membrii intreprinderii familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. Pot avea calitatea de salariat al unei terţe persoane.

Intreprinderea familiala poate angaja terţe persoane cu contract de munca.

Regula privind sistemul de asigurari publice este aceeaşi ca la PFA sau intreprinderea individuala.

Conducerea activitatii intreprinderii familale este asigurata de un reprezentant desemnat de membrii acesteia.

Pentru realizarea obiectului de activitate intreprinderea familiala poate colabora, prin reprezentant, cu alte PFA, intreprinderi individuale, alte persoane fizice şi juridice.

Intreprinderea familiala nu are patrimoniu propriu. Daca membrii acesteia consimt, se poate constitui un patrimoniu de afectatiune.

Pentru datoriile sale intreprinderea familiala raspunde cu partimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, şi, în completare, cu intreg patrimoniul, corespunzator cotelor de participare ale membrilor acesteia.

Intreprinderea familiala işi inceteaza activitatea şi este radiata de la registrul comerţului in urmatoarele cazuri:

 • mai mult de jumatate din membrii acesteia au decedat;
 • mai mult de jumatate din membrii acesteia cer incetarea activitatii sau se retrag din intreprindere;
 • in condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificările şi completarile ulterioare.

(Sursa: extras Ghid PFA 2020)